Displaying the most recent of 21 posts written by

mgr inż. Krzysztof Lis

Rodzaje kotłów (2)

Dziś kontynuujemy rozpoczęty kilka dni temu temat podziału kotłów w zależności od różnych kryteriów. Według rodzaju komory spalania kotły dzielimy na kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Różnica polega na tym, że w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania powietrze do podtrzymania procesu spalania pobierane jest z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł. Jest […]

Rodzaje kotłów (1)

Kotły centralnego ogrzewania możemy dzielić na kilka grup w zależności od kilku kryteriów. W dzisiejszym artykule opowiem o dwóch kryteriach podziału kotłów — pod względem temperatury pracy i pojemności wodnej. Moim zdaniem najistotniejszym podziałem kotłów jest ich podział ze względu na temperaturę pracy i wykraplanie się pary wodnej ze spalin we wnętrzu kotła. Wyróżniamy kotły […]

Czym jest kocioł centralnego ogrzewania?

Kocioł centralnego ogrzewania to urządzenie, które produkuje i dostarcza ciepło do instalacji centralnego ogrzewania. Ciepło opuszcza kocioł pod postacią gorącego nośnika ciepła — zazwyczaj wody (kotły wodne), rzadko pary wodnej (kotły parowe — stosowane głównie w przemyśle i energetyce). Nośnik ciepła krąży w instalacji ogrzewczej i oddaje ciepło za pośrednictwem grzejników, konwektorów, ogrzewania podłogowego lub […]