Kotłownia w garażu?

Wydawałoby się, że nowoczesny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania i poborem powietrza do spalania z zewnątrz można zainstalować w dowolnym miejscu w domu.

I owszem, można, o ile tym dowolnym miejscem jest kuchnia, łazienka, pomieszczenie techniczne, albo korytarz. Bo na przykład w garażu nie wolno go zainstalować.

Taki zakaz zapisany jest w §281. rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf ten mówi:

Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, (…) oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.

Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, by osobne pomieszczenie kotłowni wydzielić właśnie z bryły garażu.

Leave a Response