Rodzaje kotłów (2)

Dziś kontynuujemy rozpoczęty kilka dni temu temat podziału kotłów w zależności od różnych kryteriów.

Według rodzaju komory spalania kotły dzielimy na kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Różnica polega na tym, że w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania powietrze do podtrzymania procesu spalania pobierane jest z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł. Jest to rozwiązanie łatwiejsze, ale rodzi ze sobą pewne kłopoty. Przykładowo, przepisy zabraniają umieszczać w pomieszczeniach z takim kotłem wlot do kanału wentylacyjnego instalacji mechanicznej wentylacji wywiewnej, bo może to powodować cofanie się spalin do pomieszczenia w przypadku wystąpienia słabego ciągu kominowego. Kotły z zamkniętą komorą spalania wyposażone są w wentylatory wymuszające przepływ powietrza i spalin przez kocioł, dzięki czemu możliwe jest podłączanie ich nawet do bardzo krótkich kominów. W przypadku małych kociołków (ale dość dużych, by ogrzać dom jednorodzinny) możliwe jest nawet usuwanie spalin przez poziomą rurę wychodzącą przez ścianę pomieszczenia!

Z punktu widzenia kierunku przepływu spalin w kotle wyróżniamy kotły jedno- i wielociągowe. Przykładem kotła jednociągowego może być najprostszy kominek z płaszczem wodnym, przez który spaliny przemieszczają się cały czas pionowo z dołu do góry. Nowoczesne kotły są często wielociągowe, np. pierwszy ciąg spalin ma miejsce w komorze spalania a drugi i trzeci w płomieniówkach. W komorze spalania palnik umieszczony jest z przodu kotła, następnie spaliny są zawracane do płomieniówek (drugi ciąg) i raz jeszcze w kierunku wylotu do komina (trzeci ciąg).

No i teraz podział, na który najwięcej ludzi zwraca uwagę — ze względu na rodzaj paliwa. Mamy do czynienia z kotłami na paliwa stałe (węgiel kamienny, drewno, ale także pellet, brykiet, zrębki, owies, i tak dalej), na paliwa ciekłe (olej opałowy) i na paliwa gazowe (gaz ziemny, propan, propan-butan/LPG/gaz płynny). O ile kotła na paliwa gazowe i ciekłe są zbliżone w konstrukcji, bo proces spalania jest podobny, o tyle kotły na paliwa stałe to już zupełnie inna historia.

Leave a Response