Czym są kotły centralnego ogrzewania?

Kotły centralnego ogrzewania to źródła ciepła, które służą do ogrzewania budynków. Stosuje się je nie tylko w domach jednorodzinnych, ale też do ogrzewania większych obiektów, np. hal fabrycznych, budynków pływalni, czy urzędów.

Często (niepoprawnie) określane są mianem pieców centralnego ogrzewania. Niepoprawnie, bo piec dostarcza ciepło do pomieszczenia bezpośrednio (jak kominek albo tzw. koza (piec wolno stojący)), a kocioł za pośrednictwem czynnika grzewczego, którym jest najczęściej woda. Ta woda zazwyczaj zasila grzejniki albo ogrzewanie podłogowe.

Alternatywą dla kotła centralnego ogrzewania może być np. pompa ciepła.

Rodzaje kotłów (2)

Dziś kontynuujemy rozpoczęty kilka dni temu temat podziału kotłów w zależności od różnych kryteriów.

Według rodzaju komory spalania kotły dzielimy na kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Różnica polega na tym, że w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania powietrze do podtrzymania procesu spalania pobierane jest z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł. Jest to rozwiązanie łatwiejsze, ale rodzi ze sobą pewne kłopoty. Przykładowo, przepisy zabraniają umieszczać w pomieszczeniach z takim kotłem wlot do kanału wentylacyjnego instalacji mechanicznej wentylacji wywiewnej, bo może to powodować cofanie się spalin do pomieszczenia w przypadku wystąpienia słabego ciągu kominowego. Kotły z zamkniętą komorą spalania wyposażone są w wentylatory wymuszające przepływ powietrza i spalin przez kocioł, dzięki czemu możliwe jest podłączanie ich nawet do bardzo krótkich kominów. W przypadku małych kociołków (ale dość dużych, by ogrzać dom jednorodzinny) możliwe jest nawet usuwanie spalin przez poziomą rurę wychodzącą przez ścianę pomieszczenia! Czytaj dalej wpis p.t. Rodzaje kotłów (2) →

Rodzaje kotłów (1)

Kotły centralnego ogrzewania możemy dzielić na kilka grup w zależności od kilku kryteriów. W dzisiejszym artykule opowiem o dwóch kryteriach podziału kotłów — pod względem temperatury pracy i pojemności wodnej.

Moim zdaniem najistotniejszym podziałem kotłów jest ich podział ze względu na temperaturę pracy i wykraplanie się pary wodnej ze spalin we wnętrzu kotła. Wyróżniamy kotły tradycyjne, wysokotemperaturowe, w których temperatura spalin jest znacznie wyższa, niż temperatura skraplania pary wodnej ze spalin. Dziś takie kotły to przede wszystkim kotły na paliwa stałe. Drugą grupą są kotły o obniżonych parametrach, a dokładniej o obniżonej temperaturze spalin. Są one nowocześniejsze, mają zastosowane rozwiązania, które umożliwiają odzyskanie większej energii ze spalin niż w kotłach tradycyjnych. Mają więc wyższą sprawność od tradycyjnych. Szczytem na cyplu w optymalizacji pod tym kątem są kotły kondensacyjne, w których następuje skraplanie pary wodnej. Dzięki temu ich sprawność może przekraczać 100%. Czemu tak się dzieje, opiszę w kolejnym artykule. Czytaj dalej wpis p.t. Rodzaje kotłów (1) →

Czym jest kocioł centralnego ogrzewania?

Kocioł centralnego ogrzewania to urządzenie, które produkuje i dostarcza ciepło do instalacji centralnego ogrzewania. Ciepło opuszcza kocioł pod postacią gorącego nośnika ciepła — zazwyczaj wody (kotły wodne), rzadko pary wodnej (kotły parowe — stosowane głównie w przemyśle i energetyce). Nośnik ciepła krąży w instalacji ogrzewczej i oddaje ciepło za pośrednictwem grzejników, konwektorów, ogrzewania podłogowego lub w inny sposób. Energia niezbędna do ogrzania tego nośnika ciepła uwalniana jest z paliwa podawanego do kotła.

Kocioł centralnego ogrzewania jest sercem całej instalacji. Jako taki zastąpił montowane w pomieszczeniach piece kaflowe, które umożliwiały lokalne ich ogrzewanie.

Często kocioł jest określany niepoprawnie mianem pieca. Piece dostarczają ciepło do pomieszczeń bezpośrednio, podczas gdy kotły produkują nośnik ciepła rozprowadzający ciepło po budynku. Przykładowo, włączony palnik w kuchence gazowej można uznać za piec, a gdy postawimy na nim napełniony wodą czajnik — mamy do czynienia z kotłem.