Czym jest kocioł centralnego ogrzewania?

Kocioł centralnego ogrzewania to urządzenie, które produkuje i dostarcza ciepło do instalacji centralnego ogrzewania. Ciepło opuszcza kocioł pod postacią gorącego nośnika ciepła — zazwyczaj wody (kotły wodne), rzadko pary wodnej (kotły parowe — stosowane głównie w przemyśle i energetyce). Nośnik ciepła krąży w instalacji ogrzewczej i oddaje ciepło za pośrednictwem grzejników, konwektorów, ogrzewania podłogowego lub w inny sposób. Energia niezbędna do ogrzania tego nośnika ciepła uwalniana jest z paliwa podawanego do kotła.

Kocioł centralnego ogrzewania jest sercem całej instalacji. Jako taki zastąpił montowane w pomieszczeniach piece kaflowe, które umożliwiały lokalne ich ogrzewanie.

Często kocioł jest określany niepoprawnie mianem pieca. Piece dostarczają ciepło do pomieszczeń bezpośrednio, podczas gdy kotły produkują nośnik ciepła rozprowadzający ciepło po budynku. Przykładowo, włączony palnik w kuchence gazowej można uznać za piec, a gdy postawimy na nim napełniony wodą czajnik — mamy do czynienia z kotłem.

Leave a Response